Zápis ze schůze Výboru OS Náchod

19.2.2022

Zápis ze schůze výboru OS Náchod 1/2022

Konané dne 19.2.20202 v ZS Česká Skalice, Nyklíčkova 341 od 10 hodin.

Program: 1. Prezence

                  2. přivítání

                  3. Termín konference OS Náchod

                  4. Vyhodnocení předběžných objednávek a stanovení ceny za holuba   

                      na závody hlavní sezóny 2022.

                  5. Různé

                  6. Diskuze

                  7. Závěr

Ad1: Přítomni: Miroslav Rojšl, Martin Matyáš, Jiří Vik, Miloslav Florian, ing. Jiří Kwiecien a předseda KRK Pavel Pacovský

Ad2: Předseda OS Náchod Miroslav Rojšl přivítal členy výboru a předsedu KRK a schůzi v 10 hodin zahájil.

Ad3: Konference OS Náchod se koná v sobotu 19.3.2022 v ZS Česká Skalice, Nyklíčkova 341 od 14 hodin.

PROGRAM:  1. zahájení

                      2. prezence

                      3. volba návrhové a mandátové komise

                      4. doplnění programu

                      5. volba JURY

                      6. volba startovací komise pro rok 2022

                      7. hlasování o započítání výsledků do mistrovství OS při nesplnění          

                          150 holubů/20 chovatelů.

                        8. Diskuze

                        9. usnesení

                        10. závěr

Ad4: Cena za holuba na závody starých holubů byla stanovena s ohledem vyplněných předběžných objednávek.

Nácvik:    Vysoké Mýto, Polička                                       8 Kč/holub

Závod:     Šlapanice, Hustopeče, Břeclav                        9 Kč/holub

                 Malacky                                                              10 Kč/holub

                 Komárno                                                             12 Kč/holub

                 Szekesárd                                                            15 Kč/holub

          NZ  Oravita  (přeprava OS Domažlice,cena bude upřesněna)

Ad5: Byla představena ON Line kamera,která bude instalována na přepravní prostředek s možností sledování startu PH.

Ad6: Diskutovalo se o dalších možnostech zlepšování přepravy PH. Pro rok 2023 by výhledově byla možnost navázat spolupráci s OS Horáckem.

Výbor OS Náchod doplnil že částka 1000 Kč na člena , která byla schválena  konferencí z 18.12.2022 platí pro celou sezónu včetně holoubat. Kdo poletí pouze závody holoubat je poplatek do OS Náchod 500 Kč.     

Ad6: Předseda OS Náchod poděkoval za účast a schůzi ve 12 hodin ukončil.

USNESENÍ:

Výbor OS Náchod se usnesl:

- Konference OS Náchod se koná v sobotu 19.3.202 v ZS Česká Skalice, Nyklíčkova 341 od 14 hodin

- stanovil cenu za holuba na jednotlivé závody

- výše platby pro chovatele letící pouze závody holoubat je 500 Kč.

vypracoval: J.Vik                                                        schválil: M.Rojšl