Zápis ze schůze Výboru OS Náchod

26.6.2021

Zápis ze schůze výboru OS Náchod

Konané dne 26.6.2021 v ZS Česká Skalice, Nyklíčkova 341

Prezence: Rojšl Miroslav

                   Matyáš Martin

                   Vik Jiří

                  Florian Miloslav

           ing. Kwiecien Jiří

předseda KRK:  Pacovský Pavel

Program: 1 Žádost chovatelů OS Vysočina na hostování v závodech některých tratí mladých holubů.

                  2. Stanovení ceny pro nácviky a závody mladých holubů

                  3. Diskuze

                  4.Závěr

                Předseda přivítal členy výboru OS Náchod a schůzi ve 20 hodin zahájil

                př. Vik přednesl žádost chovatelů z OS Vysočina

Ad1: výbor OS Náchod schválil hostování chovatelů OS Vysočina

Ad2: návrh ceny pro závody mladých holubů 7 Kč/holub

Hlasování: 3 pro,1 proti,1 zdržel

Ad3: Členové výboru diskutovali o probíhající sezóně včetně přepravy

Ad4: Závěr: Předseda Miroslav Rojšl poděkoval za účast a schůzi ve 21 hodin ukončil.

USNESENÍ:

Výbor OS Náchod se usnesl

1. Souhlasí s hostováním chovatelů OS Vysočina

Letící chovatelé doloží veterinární potvrzení o vakcinaci, potvrzení o bezdlužnosti MS/OS ,v případě závodění ESK přiřazovací protokoly čipů, adresu ZS a jméno vedoucího ZS. Určení členové výboru OS Náchod provedou kontrolu ZS a dohodnou bližší podrobnosti.

2. Na nácviky i závody mladých holubů byla stanovena cena 7Kč/holub

 

Vypracoval: J.Vik                                           Schválil: M.Rojšl