Zápis ze schůze Výboru OS Náchod

17.4.2021

Zápis ze schůze výboru OS Náchod

Konané dne 17.4.2021 od 16 hodin

Schůze se konala elektronicky

Program: 1. Prezence

                 2. Slovo předsedy

                 3. Organizační zabezpečení sezóny 2021.

                 4. Diskuze

                 5. Závěr

Ad1. Ke komunikaci se přihlásili:

          Miroslav Rojšl

          Miloslav Florian

   ing. Jiří Kwiecien

          Martin Matyáš

          Jiří Vik

          Pavel Pacovský

          Josef Urban -člen KRK

          David Beneš –přepravce

Ad2. Předseda OS Náchod po 16 hodině schůzi zahájil, seznámil výbor s programem schůze.

        Přednesl zprávu z konference ČMS CHPH a ČS CHPH.

Ad3.Členové výboru OS Náchod navrhli průběh,svoz a platbu sezóny 2021

Ad4. Diskuze probíhala k sezóně 2021

Ad5. Předseda poděkoval za vzájemnou komunikaci a schůzi v 17 hodin ukončil.

USNESENÍ

Výbor OS Náchod se usnesl:

1. ing. Kwiecien vytvoří předběžnou objednávku na sezónu 2021 a do 26.4  MS zašlou sumář objednaných holubů na e-mail      jiri.kwiecien@volny.cz 

2. Cena na všechny tratě bude jednotná tj. 7kč/holub

3. Přepravce David Beneš bude pokračovat ve svozu holubů a dořeší se napájení

4. Svoz bude probíhat v tomto pořadí: Kudowa Zdrój,Dolní Kalná,Trutnov,Česká Skalice

5. První dva nácviky se košují a letí ve stejný den,třetí nácvik se bude košovat v sobotu a poletí v neděli

6. př. Matyáš zajistí souřadnice startovacích míst a předá je přepravci.

7. výbor OS rozhodl,že nasazený  holub nad rámec objednávky bude zaplacen do pokladny OS Náchod.

Případné změny se budou odvíjet podle situace v ČR

Vypracoval: J.Vik                                     schválil: M.Rojšl