Zápis ze schůze Výboru OS Náchod

19.9.2020

Zápis ze schůze výboru OS Náchod 4/2020

Konané dne 19.9.2020 v ZS Česká Skalice,Nyklíčkova 341.

Prezence: Rojšl Miroslav

                   Florian Miloslav

                   Matyáš Martin

                   Vik Jiří

Omluven: ing. Kwiecien Jiří

Nedostavil se: ing. Zelenka Martin,Zima Luboš

Předseda přivítal členy výboru OS Náchod a schůzi ve 20 hodin zahájil.

Seznámil  výbor s návrhy na podzimní konferenci OS Náchoda.

USNESENÍ:

Výbor OS Náchod se usnesl

1. Program konference :  Zahájení

                                              Prezence

                                              Volba návrhové a mandátové komise

                                              Doplnění programu

                                              Zpráva předsedy OS Náchod

                                              Zpráva výcvikáře OS Náchod

                                              Zpráva pokladníka OS Náchod

                                             Zpráva předsedy KRK

                                             Návrh a schválení letového plánu 2021

                                             Volba tříčlenné startovací komise

                                             Pořádání výstavy OS Náchod

                                             Usnesení

                                             Závěr

2. Výbor OS navrhuje dvě varianty LP pro rok 2021

- směr západ, kde by LP přibližně kopíroval LP 2020

- směr jiho-východ,kde by se v prvním roce letěli závody max. do 300 km s možností těchto oficiálních startovacích míst : Šlapanice- 153km,Hustopeče -176 km,Břeclav -197km, (SK) Kůty- 212 km,Malacky -238km,(Hun.) Komárom- 336km,Tata-351km,Mór-378km,Szekesfehérvár-400km.Nácviky: Ústí nad Orlicí-60km,Opatov-79km,Moravská Třebová-92km.

3. Jestli MS v OS Náchod nesouhlasí s návrhy LP výboru OS Náchod je nutné,aby vypracoval svůj  kompletní návrh a ten zaslal do 10.10.2020  na adresu předsedy,nebo tajemníka OS . Na návrhy LP po termínu 10.10.2020  nebude brán zřetel.

4.Termín konference bude včas oznámen.

Předseda M.Rojšl poděkoval za účast a schůzi ve 21 hodin ukončil.

Vypracoval: J.Vik                                     Schválil: M.Rojšl