Zápis ze schůze Výboru OS Náchod

25.4.2020

Zápis ze schůze výboru OS Náchod 2/2020

Konané dne 25.4.2020 od 17 hodin v ZS Česká Skalice

Prezence: Rojšl Miroslav

                   Zima Luboš

                   Vik Jiří

                   Florian Miloslav

                   Matyáš Martin

                   ing.Kwiecien Jiří

nedostavil se: ing. Zelenka Martin

Předseda přivítal členy výboru a schůzi v 17 hodin zahájil

- seznámil členy o možnosti zahájení letové sezóny 2020 s podmínkami,které jsou na stránkách ČMS CHPH i OS Náchoda

- výbor se dohodl na dalším postupu v OS Náchod

USNESENÍ

Výbor OS Náchod se usnesl

1.první nácvik „Poděbrady“ se poletí dne 3.5.2020

Košování 3.5.2020

Odjezd auta: Podbřezí 6:30

                        Náchod    7:30

                        Trutnov    8:30

                        Vrchlabí   9:30

2.druhý nácvik „Lysá nad Labem“ se poletí 10.5.2020

Košování 10.5.2020

Odjezd auta: Podbřezí 6:00

                         Náchod   7:00

                         Trutnov   8:00

                       Vrchlabí    9:00

- dále se poletí tratě: Slaný,Chomutov,Teplá,Cheb

3.Výcvikář OS vypracuje náhradní letový plán

4. MS nahlásí počty nasazovaných holubů do 29.4.2020 př.Florianovi

5. pokladník ing.Kwiecien zpracuje a zašle nabídkové listy s cenou za holuba

- MS zašlou platbu za objednané holubi do 17.5.2020

6.brigáda na mytí košů se koná ve středu 29.4.2020 od 15 hodin v areálu firmy AGRO v České Skalici

- každý MS je povinen vyslat své členy na brigádu

- sraz je před vrátnici firmy

-kontaktní osoba př.Matyáš ( mob: 604 206 811)

7. za dodržení podmínek nasazovaní v ZS zodpovídá vedoucí ZS nebo pověřená osoba a předseda MS

Vypracoval : J.Vik                                                                               Shválil: M.Rojšl

Možné jsou změny podle vývoje situace!