Zápis ze schůze Výboru OS Náchod

9.3.2020

Zápis ze schůze výboru OS Náchod  1/2020

Konané dne 9.3.2020 od 18 hodin v ZS Česká Skalice  

Prezence : Rojšl Miroslav

                    Zima Luboš

                    Vik Jiří

                    Florian Miloslav

                    Matyáš Martin

             ing .Kwiecien Jiří

 host:          Urban Josef

nedostavil se: ing. Zelenka Martin

Předseda  přivítal členy  výboru a hosta OS Náchod a schůzi zahájil.

- informoval členy o  konferencích ČS CHPH a ČMS CHPH kterých se účastnil.

- navrhl termín a místo konání konference

- př .Florian nastínil letový plán 2020 a odůvodnil možné změny  startovacích míst.

- projednalo se napájení na KT a ST

- př.Matyáš informoval o ceně na odvětrání a osvětlení,která by činila 5000 Kč a úpravy nástavby pro napájení v ceně

 1000Kč.

- př.Zima informoval členy výboru, že MS Trutnov navrhuje změnu tratí: ST-Bayreuth , KT-Bochov,Louny

 a nesouhlasí z kooperacemi ze sousedními OS.

- projednal se přepravce a výpočtář.

 Předseda poděkoval za účast a  schůzi ve 20:15 h ukončil.

USNESENÍ:

Výbor OS Náchod se usnesl

1.Konference OS Náchod se koná dne 22.3.2020 od 14 hodin v Motorestu u Lípy ve Svinišťanech

2.Návrh letového plánu vypracuje př.Florian a bude se nadále pokračovat ve vzájemné spolupráci se sousedními OS z důvodu zachování stávajícího letového plánu do budoucích let s možností společných startů a případné budoucí kooperaci ,protože dochází k všeobecnému úbytku závodících chovatelů a snižují se počty nasazovaných holubů.Výbor se domnívá,že společné starty závodů z většího celku vedou ke zlepšování kvality PH

3.př.Matyáš provede úpravu v nástavbě pro lepší napájení za cenu 1000 Kč. Další úpravy jsou možné po schválení konferencí OS

4.napájení na KT provede přepravce po dojezdu na místo startu s 1 hodinovým svícením.Na ST přepravce v posledním ZS napojí holubi,počká 30 min. a vylije zbývající vodu z korýtka.

5. Přepravce pro rok 2020 je p. Beneš, výpočtář p. Truhlář.

6. co nejdříve provést změny k přístupu účtu OS Náchod a vlastníka vozíku.

7.projednat na konferenci dezinfekci a vyčištění přepravních boxů chovateli OS Náchod

 

Vypracoval: J.Vik                                                                                                         Schválil: M.Rojšl