Zápis z volební konference OS Náchod

17.11.2019

Zápis z volební konference OS Náchod

Konané dne 17.11.2019 v Motorestu u Lípy ve Svinišťanech od 14 hodin.

PROGRAM: 1. Zahájení

                      2. Prezence

                      3. Volba volební a mandátové komise

                      4. Volba předsedy OS Náchod a sídla OS Náchod

                      5. Volba členů výboru OS Náchod

                      6. Volba předsedy a členů KRK

                      7. Volba JURY OS Náchod

                      8. Výstava OS Náchod

                      9. Diskuze

                    10. Usnesení

                    11. Závěr

Ad1. Slova se ujal př. M.Rojšl ,přivítal členy MS a hosty,přečetl program a schůzi ve 14 hodin zahájil.

Ad2. Přítomni zástupci MS Náchod,Trutnov a Podbřezí.

Počet mandátů MS Trutnov 4 

 - Pacovský Pavel

-Urban Josef

-Zima Luboš

-Vetecha Jiří

MS Náchod

- Slezák Jiří

-Vlček Václav

-Lemberk Bohumil

-Švorc Zdeněk

-Hrdlička Josef

MS Podbřezí 3

- Školník Josef

-Andrš Vladimír

-Hušek Jiří

 

Celkem 12 mandátů

Ad3. Do volební a mandátové komise byli navrženi:

Předseda: Pacovský Pavel

Členové: Urban Josef,Slezák Jiří

Hlasování: 12 pro.

komise bude řídit průběh voleb.

Ad 4. Na předsedu OS Náchod byl navržen př. Miroslav Rojšl

Hlasování 12 pro.

Návrh sídla spolku :

Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů,oblastní spolek Náchod se sídlem Slavíkov 35, 549 46 Horní Radechová IČ: 01238191

Hlasování 12 pro.

Ad5. Za členy výboru OS Náchod byli navrženi:

 

Jiří Vik                  12 pro

ing.Kwiecien Jiří  12 pro

Florian Miloslav   12 pro

Matyáš Martin      12 pro

Ad6. Na předsedu KRK byl navržen:

Pacovský Pavel     12 pro

Na členy komise byli navrženi:

Urban Josef           12 pro

Slezák Jiří              11 pro , 1 zdržel

Ad 7. Za členy JURY OS Náchod byl navržen výbor OS Náchod

Hlasování: 12 pro.

Ad8. Výstavu OS Náchod bude pořádat MS Náchod s pomocí chovatelů MS Trutnov a Podbřezí.Výstava se uskuteční dne 7.12.2019 v Motorestu u Lípy ve Svinišťanech.Příspěvek na pořádání výstavy pro MS Náchod je 3000kč,na ocenění 12 000kč.

Hlasování: 11pro, 1 zdržel

Ad 9. Předseda OS Náchod př.Rojšl poděkoval za zvolení.

př. Vetecha se vyjádřil k závodu závod holoubat z Krajkové včetně absence videa ze startu.

Odpověděl mu př.Matyáš ,že pro rok 2020 se bude snažit o zlepšení

přepravy,napájení,větrání a natáčení startu.Na toto mu odpověděl i př.Florian.

ing.Kwiecien předběžně informoval o stavu peněžních prostředků OS.

př.Matyáš předběžně vypracuje kalkulaci ceny na montáž a instalaci ventilátoru na nástavbu.Vozík bude přepsán na ičo OS Náchod po předložení potřebných dokladů.

Ad10. USNESENÍ:

Konference OS Náchod se usnesla:

Předseda OS Náchod : Rojšl Miroslav

Místopředseda a

Dopravní referent:    Matyáš Martin

Tajemník:                  Vik Jiří

Pokladník:                 ing.Kwiecien Jiří

Výcvikář:                   Florian Miloslav

 

Předseda KRK:          Pacovský Pavel

Členové KRK:           Urban Josef

                                   Slezák Jiří

JURY OS Náchod: Členové výboru OS Náchod.

Sídlem spolku je :

Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů,oblastní spolek Náchod se sídlem Slavíkov 35, 549 46 Horní Radechová IČ: 01238191

Výstavu OS Náchod bude pořádat MS Náchod dne 7.12.2019 v Motorestu u Lípy ve Svinišťanech.Příspěvek na pořádání výstavy pro MS Náchod je ve výši 3000 kč.Na ocenění je 12000kč.

Hlasování: 12 pro.

Ad11. Předseda M.Rojšl poděkoval za účast a v 15:30 hod schůzi ukončil.

 

Vypracoval: J.Vik                                                        Schválil předseda OS M.Rojšl