Zápis z konference

18.3.2023

Zápis z konfernce konané dne 18.03.2023 v ZS MS Náchod v České Sklalici v 16hod.


Program

1, zahájení

2, prezentace

3, volba návrhové a mandátové komise

4, doplnění programu

5, schválení letového plánu na rok 2023

6, schválení členských příspěvků a cen za svoz holubů

7, zpráva pokladníka

8, zpráva výcvikáře

9, zpráva tajemníka ze schůze DT

10, zpráva revizní komise

11, volba startovací komise

12, hlasování o zrušení 2,-kč za každého holuba navíc

13, Diskuze

14, usnesení

15, závěr


AD1, Předseda OS Náchod přivítal přítomné a konferenci v 16 hod zahájil. Seznámil přítomné z programem. Poděkoval členům výboru za uspořádání výstavy OS, kterou také kladně ohodnotil.
Dále přítomné informoval o konferenci ČSMSCHPH. Za prezidenta byl zvolen opět ing. Novotný, také promluvil o zvyšování cen za rodové kroužky a záv. gumy.
Předseda seznámil delegáty o kooperaci z OS Podoubraví kde jsme se dohodly na společných ST. Promluvil o novém výpočtáři pro letošní sezonu.

AD2, MS Náchod 5 mandátů ZO Trutnov 3 mandáty

AD3, Volba návrhové komise : Předseda M. Matyáš člen: J. Hrdlička, J. Slezák
hlasování 8 pro

AD5, Schválení letového plánu 2023
hlasování 8 pro

AD6, Schválení členských příspěvků 1000kč ročně
8 pro
Schválení cen za svoz holubů ZO Trutnov 500kč při přepravě do ZS MS Náchod Česká Skalice ostatní 3,50,-kč za km
8 pro

AD8, Výcvikář OS seznámil přítomné z letovým plánem, Memoriál zemřelého př. M.Syrovátky ze závodu Rusovce, který se poletí 3.6.2023.
Dále připomněl že, všichni členi jsou povinní mít vet, potvrzení o vakcinaci del záv. řádu.Každá MS provede 2x kontrolu při závodech, uvedl že budou přezkoušeni výcvikáři MS a že každý chovatel má doručit přiřazovací protokol.

AD9, tajemník OS seznámil účastníky ze schůze DT která proběhla 4.3.2023 v Řepči. Dále se vyjádřil, že je velice důležité trvat na zapečetění boxů na každou DT a navrhl aby jela dvou člena komise na nasazení na DT na svozové místo.

AD10, Zpráva revizní komise proběhla bez připomínek

AD11, Hlasování startovací komise M.Florián,L.Zima
hlasování 8 pro

AD12, Hlasování o zrušení částky 2,.kč za každého holuba mimo řádného přihlášení
hlasování 7pro 1 zdržen

AD13,V diskuzi proběhl návrh kolegů z Polska ( při závodech holoubat letět delší trať Rusovce) také poděkovali výcvikáři za skvěle připravený letový plán.
př. Slezák se podrobně ptal na průběh kooperací jak se holubi budou svážet a případně přehánět, tajemník a místopředseda se tímto problémem zaobírají a vše bude upřesněno později,
ale samozřejmě pokud se holubi budou přehánět tak za přítomnosti komise z OS Náchod.

AD14 Usnesení
       1, Výbor OS  rozhodl, že každá MS bude vést evidenci skutečně nasazených holubů, kterou na konci sezóny předá výboru OS
       2, Výbor rozhodl že se nebudou započítávat výsledky do mistrovství OS při nesplnění podmínek 150hol./20 chovatelů

AD15, Předseda OS Náchod popřál všem přítomným hodně zdraví a úspěchů v roce 2023 a v 18.30 schůzi ukončil.


vypracoval: L Zima                                                         Schválil: M Rojšl