Zápis z hlasování nahrazující konferenci OS Náchod

18.11.2020

Zápis z konference OS Náchod

Konference se uskutečnila elektronicky z důvodu situace a na nařízení vlády ČR.  Spolky zaslaly  výsledky  hlasování e-mailem na adresu tajemníka OS.

MS hlasovaly pro tyto body:

1. MS hlasuje pro letovou sezónu  2021 ZÁPAD     

2. MS hlasuje pro letovou sezónu  2021 JIHO-VÝCHOD

3. Člen MS má zájem být ve startovací komisi (jméno ,MS)

4. MS  souhlasím s počítáním výsledků do mistrovství OS při nesplněném počtu 20 chovatelů, 150 holubů

5. MS má zájem uspořádat výstavu OS Náchod (pokud to bude vzhledem  k situaci možné)

MS mají tento počet mandátů:

   MS Náchod     6

   MS Trutnov     4

   MS Podbřezí    3

Výsledky hlasování jednotlivých MS

MS Náchod hlasoval pro letovou sezónu 2021 z jihovýchodu, do startovací komise navrhuje J.Slezáka a  J.Vika , souhlasí s počítáním výsledků do mistrovství OS, nehlasoval pro pořádání výstavy OS.

MS Trutnov hlasoval pro letovou sezónu 2021 z jihovýchodu, do startovací komise navrhuje J.Vetechu, nesouhlasí s počítáním výsledků do OS, nemá zájem pořádat výstavu OS.

MS Podbřezí hlasoval pro letovou sezónu západ, do startovací komise nikoho nenavrhuje, souhlasí s počítáním výsledků do OS, nemá zájem pořádat výstavu OS

USNESENÍ:

Konference se usnesla:

1. Letová sezóna 2021 se poletí ze směru Jihovýchod podle navrženého LP výborem OS .

- pro 10,proti 3

2. Ve startovací komisy pro rok 2021 jsou   J.Slezák, J.Vik, J.Vetecha

3. Výsledky do mistrovství OS při nesplněném počtu 20 chovatelů / 150 holubů se pro rok 2021 počítají

- pro 9,proti 4

4.Pořádání výstavy OS Náchod rozhodne podle situace výbor OS.

Vypracoval dne 18.11.2020 J.Vik                        schválil: M.Rojšl