Konference OS Náchod

18.12.2021

Zápis

Z podzimní konference konané dne 18.12.2021 v areálu MS CHPH Náchod v České Skalici, Nyklíčkova 341 od 10.00 hodin.

 1. Zahájení. Předseda OS CHPH Náchod p. Miroslav Rojšl schůzi zahájil, pozdravil přítomné a ty seznámil s programem schůze. Ten byl zástupci místních spolků jednomyslně schválen

 

 1. Volba návrhové komise ve složení p. Prošvic Luděk, p. Urban Josef a p. Mládek Karel. Komise byla zástupci místních spolků jednomyslně schválena.

 

 

 1. Volba mandátové komise ve složení p. Vlček Václav, p. Macek Vladimír a p. Souček Bohuslav. Komise byla zástupci místních spolků jednomyslně schválena.

 

 1. Zpráva předsedy OS CHPH Náchod p. Miroslava Rojšla. Ve své zprávě poděkoval všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu letošní sezóny, a to jak hlavní letové sezóny, tak i letové sezóny holoubat. Konstatoval, že se jednalo po mnoha letech o první letovou sezónu, ve které byl dolet holubů směřován od jihovýchodu. Konstatoval, že změna směru letu holubů nebyla pro mnoho holubů jednoduchá, a to hlavně v první třetině až polovině závodů.

 

 

 1. Zpráva výcvikového referenta p. Miloslava Floriána. Ve své zprávě navázal na vystoupení předsedy OS CHPH Náchod. Vysvětlil problémy okolo závodů holoubat z Velké Bíteše. V závodě z Velké Bíteše 1 došlo při vypouštění k chybě ze strany vypouštěcího komisaře. Nechal vypustit naše holoubata ještě v době, kdy ne zcela odlétla holoubata OS Beskydy. Další problém nastal při organizaci závodu holoubat Velká Bíteš 2. Předpověď počasí neslibovala bezproblémový dolet našich holoubat. Místní spolky laxním způsobem odhlašovaly účast svých členů. Z tohoto důvodu se nepodařilo tento závod zrušit. Závodu se zúčastnilo jen několik málo členů z Místního spolku Náchod. Závod dle sdělení zúčastněných dopadl poměrně dobře, pravděpodobně i díky tomu, že v republice v tento termín došlo ke zrušení mnoha závodů. Dolet našich holoubat nebyl rušen kontakty jiným směrem letících holoubat. Tato zkušenost by neměla zapadnout v zapomnění. Pořádat lety holoubat v jiný, než nedělní termín může vézt ke snížení ztrát našich letících holoubat.

Obecně výcvikář připomněl to, že rušení účastní jednotlivých místních spolků na závodech, ale i přihlašování počtu holubů nad chovatelem nebo místním spolkem objednaných množství, je třeba nahlašovat s dostatečným časovým předstihem, aby bylo možno provést možné organizační změny v zabezpečení v těchto konkrétních závodech.

 

 1. Zpráva pokladníka OS CHPH Ing. Jiřího Kwieciena. Ve své zprávě přítomné seznámil s aktuálním stavem peněžních prostředků, které má OS CHPH Náchod k dispozici. Konstatoval, že ještě nebylo dopravcem předloženo vyúčtování dopravy holubů za letošní rok. V letošním roce byly za cenu 14.000 Kč nakoupeny použité boxy na přepravu holubů. Tyto boxy poslouží k lepší organizaci v nasazování holubů a nakládání holubů do přepravního prostředku.

 

 1. Členský příspěvek na rok 2022. Ten byl zástupci jednotlivých místních spolků schválen ve výši 1000 Kč na člena.

 

 1. Byl schválen letový plán na rok 2022 a to varianta, která byla na internetových stránkách OS CHPH Náchod označena jako varianta 2.

 

 1. Projednání bodů: doplnění jury, složení startovací komise a možnost či nemožnost započítání závodů, kterých se zúčastní méně než 20 chovatelů a méně než 150 nasazených holubů, do mistrovství OSCHPH, se přesouvá na jednání jarní konference OS CHPH Náchod.

 

 1. V diskuzi došlo k sjednocení postojů k otázce napájení přepravovaných holubů. Díky možnosti osvětlení prostoru pro přepravované holuby by se mělo postupovat následovně. Po příjezdu vozidla na místo startu by se mělo přepravovaným holubům rozsvítit osvětlení a holuby napojit. Po uplynutí cca 30 minut by měl řidič osvětlení vypnout.

 

 1. Návrhová komise společně se zapisovatelem schůze sestavili z podzimní konference usnesení, které zapisovatel přečetl. Následně bylo toto usnesení zástupci místních spolků jednomyslně schváleno.

 

Konference se usnesla: Byl schválen příspěvek OS ve výši 1000 Kč

Byl schválen letový plán na rok 2022

 1. V závěru schůze předseda OS CHPH Náchod p. Miroslav Rojšl konstatoval, že podzimní konference proběhla v poklidné a tvořivé atmosféře. Za tento přístup zástupcům místních spolků i ostatní zúčastněným poděkoval a všem zúčastněným popřál pěkné prožití vánočních svátků a do nového roku vše nejlepší, hlavně zdraví chovatelům i jejím opeřeným kamarádům.

 

Schůze byla ukončena v 11.40 hodin.

 

Zapsal: Ing. Jiří Kwiecien Česká Skalice 18.12.2021