Konference OS Náchod

18.3.2023

Konference OS Náchod se uskuteční dne 18.3.2023 v České Skalici od 16:00 hod.

Program:

1. Zahájení

2. Prezence

3. Volba mandátové komise

4. Zprávy členů výboru

5. Zprávy revizní komise

6. Schválení L.P. 2023

7. Diskuse

8. Závěr