Aktuality

23.11.2020

Z důvodů coronavirové pandemie presidium ČMS CHPH zrušilo  CV v Hluku v lednu 2021.Z tohoto důvodu se neuskuteční výstava OS Náchod. Po rozvolnění stavu budou oceněni chovatelé OS Náchod v jednotlivých kategoriích a závodech OS buď při společném setkání nebo přes zástupce jednotlivých MS.

J.Vik

5.11.2020

Vzhledem k současné situaci a nařízení vlády ČR není možné uspořádat konferenci OS Náchod v klasické podobě, proto výbor OS Náchod  rozhodl o hlasování elektronicky. MS hlasují pro tyto body:

1. MS hlasuje pro letovou sezónu  2021 ZÁPAD     

2. MS hlasuje pro letovou sezónu  2021 JIHO-VÝCHOD

3. Člen MS má zájem být ve startovací komisi (jméno,MS)

4. MS  souhlasím s počítáním výsledků do mistrovství OS při nesplněném počtu 20 chovatelů,150 holubů

5. MS má zájem uspořádat výstavu OS Náchod (pokud to bude vzhledem  k situaci možné)

MS mají tento počet mandátů:

   MS Náchod     6

   MS Trutnov     4

   MS Podbřezí    3

Prosím předsedy jednotlivých MS,aby výsledky hlasování zaslali elektronicky na adresu tajemníka OS Náchod - jiri.vik@atlas.cz  do 20.11.2020.Děkuji J.Vik

28.10.2020

Byly vloženy návrhy LP 2021 výboru OS Náchod

17.10.2020

Do termínu 10.10.2020 žádný z MS nezaslal návrh lp. 2021.Na konferenci se bude pouze hlasovat o návrhu lp.vypracovaného výborem OS Náchod (zápis z 19.9.2020).

22.9.2020

Prosím,aby jste sledovali aktuality se zápisy schůzí výboru OS a přečetli si zápis z 19.9.2020.Děkuji.

26.7.2020

Výbor OS Vás žádá o vyplnění anketního listu,který je určen pro členy OS Náchod.Prosím,aby každý člen vyjádřil svůj názor a nenechal se ovlivňovat členy MS. Případná změna směru závodů bude možná pro sezónu 2021 po schválení na podzimní konferenci. Děkuji J.Vik

19.5.2020

Přátelé. Před několika dny jsem všem, na které mám e-mailovou adresu, poslal „Objednávkový list“ na zbývající část letové sezony. Není zatím jasné, jak vše bude pokračovat. Výbor OS musí dále pracovat na dalším možném průběhu letové sezony. Proto Vás všechny chovatele našeho sdružení o vyplnění tohoto Objednávkového listu. Důležité jsou i počty holubů, které máte zájem nasadit na závody v rámci Mistrovství Východních Čech dlouhých tratí, abychom mohli s pořadatelem jednat a znát konkrétní náš zájem. Proto tímto žádám všechny naše místní spolky o zaslání sumáře celkových počtů na jednotlivé připravované závody. Tyto celkové sumáře za místní spolek pošlete na moji internetovou adresu, a to do úterý 26.5.2020. Peníze zatím neposílejte.

10.5.2020

           Podbřezí   K.Zdrój   Náchod  Trutnov Vrchlabí

nácvik 18:50         19:35      20:15       21:00     22:00

  KT       18:20         19:05      19:45       20:30     21:30

  ST        17:30         18:15      18:55        19:40    20:40

9.5.2020

Vložen Letový plán 2020

17.3.2020

Letový plán je vložen "Letový plán"

23.1.2020

Gratulace Petrovi Janků k umístění na CV ČR v Brně,kde se v kategorii standart 2019 -H umístil na 1a 2 místě.  Standart 2019-HE na 1,2,3,5,12 místě.

Na VII Středoevropské Výstavě standart 2019 H - Petr Janků  6 a 9 místo.

                                                      standart 2019 HE- Petr Janků 

                                                         1 místo CZ 19 0137-357  496km  92,750b                                                   

                                                         11 a 13 místo.                                                    

30.11.-0001